हुइडा मध्ये आपले स्वागत आहे

ग्लास उत्पादनांची प्रक्रिया

ht

कच्चा माल

ht
tet

ग्लास फर्नेस

ht
bd

तयार करणे

htr

इलेक्ट्रिक अनीलिंग फर्नेस

ht
hrth

मुद्रण

ht
er

फ्रॉस्टेड

as

पॅकेज

ht
v

पॅकेज

ht
d

वाहतूक